e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

Sadələşdirilmiş vergi: Bina tikintisi fəaliyyəti

DİQQƏT!!!

01.01.2020 tarixindən güvvədən düşmüşdür.

Vergi ödəyicisi

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər sadələşdirilmiş vergi ödəyicisi olmaq hüququna malikdirlər. Eyni zamanda, həmin şəxslərin bu hüquqdan imtina edərək ƏDV-nin, mənfəət (gəlir) vergisinin, əmlak vergisinin ödəyicisi olmaq hüququ vardır.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər - özünə məxsus və ya cəlb edilən vəsait hesabına əhalinin fərdi (şəxsi) ehtiyaclarını ödəmək və ya kommersiya məqsədləri üçün öz gücü ilə və ya müvafiq ixtisaslı peşəkar sifarişçi və ya podratçı cəlb etməklə bina tikdirən, habelə bu tikintinin və ya başa çatmış obyektin mülkiyyətçisi olan hüquqi və ya fiziki şəxslərdir.

Vergitutma obyekti

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün, dövlətə ayrılan hissə istisna olmaqla, tikilən binanın yaşayışqeyri-yaşayış sahələri, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələri vergitutma obyektidir. Tikilən binanın hər mərtəbəsinin ümumi sahəsi vergiyə cəlb olunur.

Yaşayış sahəsi dedikdə - AR Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq daşınmaz əmlak hesab edilən və vətəndaşların daimi yaşaması üçün yararlı olan (müəyyən edilmiş sanitariya və texniki norma və qaydalara, qanunvericiliyin digər tələblərinə (bundan sonra – tələblərə) cavab verən) ayrıca sahə başa düşülür.

AR Mənzil Məcəlləsinin 35.1-ci maddəsinə uyğun olaraq yaşayış binasının tərkib hissəsinin mülkiyyətçilərinə həmin binada mənzillərin hissəsi olmayan və binada birdən artıq sahəyə xidmət etmək üçün nəzərdə tutulan obyektlər - o cümlədən mənzillərarası pilləkən meydançaları, pilləkənlər, liftlər, lift şaxtası və ya digər şaxtalar, dəhlizlər, texniki mərtəbələr, çardaqlar, mühəndis qurğuları olan zirzəmilər, həmin binada birdən artıq sahəyə xidmət edən avadanlıq (texniki zirzəmi) və s. ümumi paylı mülkiyyət hüququ ilə mülkiyyətçilərə məxsusdur.

AR Mənzil Məcəlləsinin tələblərinə əsasən çoxmənzilli binanın ümumi əmlakına paylı mülkiyyət hüququ olan sahə mülkiyyətçiləri ümumi mülkiyyətə sahiblik, ondan istifadə etmək, habelə bu Məcəllə ilə və mülki qanunvericiliklə müəyyən edilmiş hədlərdə barəsində sərəncam vermək hüquqlarına malikdirlər. Belə ki, binanın ümumi əmlakı olan obyektlər bilavasitə sahə mülkiyyətçiləri olan şəxslərə xidmət etmək məqsədi daşıdığını və həmin şəxslərin mənzilləri ilə bağlılığını nəzərə alaraq, həmin sahələrin sahibkarlıq fəaliyyəti məqsədləri üçün istifadəsi nəzərdə tutulmadıqda bu hissələr sadələşdirilmiş vergiyə yaşayış sahəsi kimi cəlb olunmalıdır.

Vergi dərəcəsi

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün sadələşdirilmiş vergi tikilən binanın yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin, o cümlədən təqdim edilmək üçün ayrıca tikilən fərdi, şəxsi yaşayış və bağ evlərinin sahələrinin hər kvadratmetri üçün 45 manatdır.

Bina Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndlərində yerləşdikdə, sadələşdirilmiş vergi məbləğinə AR Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunmuş zonalardan asılı olaraq ("Bakı şəhəri, habelə onun qəsəbə və kəndləri üzrə zonaların sərhədləri"), aşağıdakı əmsallar tətbiq olunur:

Zonalar

Bina tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata

keçirildiyi (binanın faktiki yerləşdiyi, habelə torpaq sahəsinin yerləşdiyi)

ərazi üzrə əmsal

1

4,0

2

3,0

3,4

2,2

5,6

1,8

7,8,9

1,5

10,11,12

1,2

Gəncə, Sumqayıt və Xırdalan şəhərlərində yerləşdikdə, bu maddədə müəyyən olunmuş sadələşdirilmiş vergi məbləğinə - 1,5;

Abşeron rayonunun qəsəbə və kəndləri (Xırdalan şəhəri istisna olmaqla), Şirvan, Mingəçevir, Naxçıvan, Lənkəran, Yevlax, Şəki və Naftalan şəhərlərində yerləşdikdə, bu maddədə müəyyən olunmuş sadələşdirilmiş vergi məbləğinə - 1,2;

Digər rayon (şəhər) və qəsəbələrdə (kəndlərdə) yerləşdikdə, bu maddədə müəyyən olunmuş sadələşdirilmiş vergi məbləğinə - 0,5.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər üçün tikilən binanın qeyri-yaşayış sahələri üzrə sadələşdirilmiş vergi, yuxarıda qeyd edilənlərə əlavə olaraq, hesablanmış məbləğə 1,5 əmsal tətbiq edilməklə hesablanır.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər tikdikləri binanın sadələşdirilmiş vergisini hesablayarkən yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrinin vergisini ayrı hesablamalıdır.

Yaşayış sahəsinin vergisi = binanın yaşayış sahəsi (m2) * 45 AZN * zona əmsalı

Qeyri-yaşayış sahəsinin vergisi = binanın qeyri-yaşayış sahəsi (m2) * 45 AZN * zona əmsalı * 1.5

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər hər bir tikinti sahəsi üçün sadələşdirilmiş vergini tikinti-quraşdırma işlərinin başlandığı rübdə hesablayır və həmin rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq vergi orqanına bəyannamə təqdim edirlər.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər vergi ödəyicisi kimi uçota alındıqları yerdən asılı olmayaraq, bina tikintisi fəaliyyətinin faktiki həyata keçirildiyi (bina tikintisi meydançasının faktiki yerləşdiyi) ərazi (zona) üçün sadələşdirilmiş vergini ödəyirlər.

Bəyannamə vergi orqanına təqdim edildikdən sonra hesablanmış vergi bərabər hissələrlə 10 faiz həcmində hər rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq öhdəlik tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilir.

Misal.

Tikinti MTK bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğuldur, və Bakı şəhərində 2-ci zonada ümumi sahəsi 6 000 m2 olan bina tikir. Tikilən binanın layihə sənədlərində 1 000 m2 qeyri-yaşayış, 5 000 m2 isə yaşayış sahəsi üçün nəzərdə tutulub.

Belə olduqda, hesablanan sadələşdirilmiş vergi məbləği olacaqdır:

Yaşayış sahəsinin vergisi = 5 000 m2 * 45 AZN * 3 = 675 000 AZN

Qeyri-yaşayış sahəsinin vergisi = 1 000 m2 * 45 AZN * 3 * 1.5 = 202 500 AZN

Cəmi tikilən bina üzrə sadələşdirilmiş vergi = 877 500 AZN

Tikinti MTK tikinti-quraşdırma işləri başlandığı rübdən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq sadələşdirilmiş verginin bəyannaməsini təqdim etməlidir. Hesablanmış vergi bərabər hissələr ilə hər rüb üçün 10% həcmində (87 750 AZN) olmaqla tam yerinə yetirilənədək dövlət büdcəsinə ödənilməlidir.

Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər digər fəaliyyət növü üzrə əldə etdikləri gəlirlərin və xərclərin uçotunu hər bir fəaliyyət növü üzrə ayrılıqda aparırlar. Həmin şəxslərin bu fəaliyyət növləri üzrə mənfəəti (zərəri) digər fəaliyyət növündən əldə edilmiş mənfəətə (zərərə) aid edilmir.

Yazı sonuncu dəfə 2020-04-05 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.