e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

BMHŞK və Standartların Şərhlər Komitəsi (IFRIC & SIC)

IFRIC - Beynəlxalq Maliyyə Hesabatlarının Şərhləri üzrə Komitənin şərhləri                                                                                                                         

Standart Yüklə
İstismardan çıxarma, bərpa və başqa müvafiq mövcud öhdəliklərdə dəyişikliklər. IFRIC 1 IFRIC 1 - AZ
IFRIC 1 - ENG
IFRIC 1 - RU
Kooperativ müəssisələrdə üzvlərin payları və oxşar alətlər. IFRIC 2 IFRIC 2 - AZ
IFRIC 2 - ENG
IFRIC 2 - RU
Müqaviləyə icarə elementinin daxil olub-olmadığının müəyyən edilməsi IFRIC 4 - IFRS 16 ilə əvəz edilib. IFRIC 4 - AZ

IFRIC 4 - RU
İstirmardan Çıxarma, Bərpa və Ətraf Mühitin Yaxşılaşdırılması üzrə Fondlardan Faydalanma Hüquqları. IFRIC 5 IFRIC 5 - AZ
IFRIC 5 - ENG
IFRIC 5 - RU
Xüsusi Bazarda İştirakdan Yaranan Öhdəliklər – Tullantıların Kənarlaşdırılması üçün Elektrik və Elektron Avadanlıq. IFRIC 6 IFRIC 6 - AZ
IFRIC 6 - ENG
IFRIC 6 - RU
"Hiperinflyasiya şəraitində maliyyə hesabatları" adlı 29 N-li MUBS-a əsasən Yenidən Təqdimetmə Metodunun Tətbiqi. IFRIC 7 IFRIC 7 - AZ
IFRIC 7 - ENG
IFRIC 7 - RU
Reassessment of Embedded Derivatives IFRIC 9 - IFRS 9 ilə əvəz edilib.

IFRIC 9 - RU
Aralıq Maliyyə Hesabatları və Qiymətdəndüşmə. IFRIC 10 IFRIC 10 - AZ
IFRIC 10 - ENG
IFRIC 10 - RU
Xidmət üzrə Konsessiya Müqavilələri. IFRIC 12 IFRIC 12 - AZ
IFRIC 12 - ENG
IFRIC 12 - RU
Müştəri loyallığı proqramları. IFRIC 13 - IFRS 15 ilə əvəz edilib. IFRIC 13 - AZ

IFRIC 13 - RU
19 N-li MUBS - Təsbit edilmiş gəlirli aktiv üzrə məhdudiyyət, minimum maliyyələşdirmə tələbləri və onların qarşılıqlı əlaqəsi. IFRIC 14 IFRIC 14 - AZ
IFRIC 14 - ENG
IFRIC 14 - RU
Daşınmaz əmlakın tikintisi üzrə müqavilələr. IFRIC 15 - IFRS 15 ilə əvəz edilib. IFRIC 15 - AZ

IFRIC 15 - RU
Xaricdə baş verən əməliyyata xalis investisiyanın hedcinqləri. IFRIC 16 IFRIC 16 - AZ
IFRIC 16 - ENG
IFRIC 16 - RU
Qeyri-pul aktivlərinin səhmdarlar arasında bölüşdürülməsi. IFRIC 17 IFRIC 17 - AZ
IFRIC 17 - ENG
IFRIC 17 - RU
Aktivlərin alıcılara verilməsi. IFRIC 17 IFRIC 18 - RU
Pay alətləri ilə ödənilən maliyyə öhdəlikləri. IFRIC 19 IFRIC 19 - AZ
IFRIC 19 - ENG
IFRIC 19 - RU
Karxananın (mədənin) istehsal mərhələsində tullantıdan ayırma məsrəfləri. IFRIC 20 IFRIC 20 - AZ
IFRIC 20 - ENG
IFRIC 20 - RU
Dövlət rüsumları. IFRIC 21 IFRIC 21 - AZ
IFRIC 21 - ENG
IFRIC 21 - RU
Foreign Currency Transactions and Advance Consideration. IFRIC 22
IFRIC 22 - ENG

Avroya Giriş. SIC 7 SIC 7 - AZ
SIC 7 - ENG
SIC 7 - RU
Dövlət Yardımı — Əməliyyat fəaliyyətlərinə xüsusi bir aidiyyatı olmayan. SIC 10 SIC 10 - AZ
SIC 10 - ENG
SIC 10 - RU
Əməliyyat icarəsi - Stimullar. SIC 15 - IFRS 16 ilə əvəz edilib.
SIC 15 - RU
Mənfəət Vergiləri—Müəssisənin və ya onun Səhmdarlarının Vergi Statusunda Dəyişikliklər. SIC 25 SIC 25 - AZ
SIC 25 - ENG
SIC 25 - RU
Hüquqi forması icarə olan əməliyyatların mahiyyətinin müəyyən edilməsi. SIC 27 - IFRS 16 ilə əvəz edilib.
SIC 27 - RU
Məlumatın Açıqlanması—Xidmət üzrə Konsessiya Müqavilələri. SIC 29 SIC 29 - AZ
SIC 29 - ENG
SIC 29 - RU
Gəlir - barter əməliyyatları, reklam xidmətləri daxil olmaqla. SIC 31
SIC 31 - RU
Qeyri-maddi Aktivlər—Veb Sayt ilə bağlı Xərclər. SIC 32 SIC 32 - AZ
SIC 32 - ENG
SIC 32 - RU


Normativ-hüquqi aktlar:

Yazı sonuncu dəfə 2019-07-28 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2024

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.