e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

122 İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri

122 N-li "İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri" hesabı müəssisənin mülkiyyətində olan investisiya əmlakının amortizasiyasını uçota almaq üçün istifadə edilir.

İlkin dəyər modelinə əsasən investisiya əmlakı üzrə amortizasiya hesablanmalıdır. Ədalətli dəyər modeli ilə uçota alınan investisiya əmlakı amortizasiya edilmir, və yalnız hər hesabat ilinin sonunda ədalətli dəyr yenidən qiymətləndirilir.

N Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit
1 İnvestisiya məqsədli daşınmaz əmlakın amortizasiyası
1.1 İcarəyə verilən binanın amortizasiya məbləğinin hesablanması 801 "Ümumi mənfəət (zərər)" 122 "İnvestisiya mülkiyyəti üzrə yığılmış amortizasiya və qiymətdəndüşmə zərərləri"


Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.