e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

341 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)

Hesablar planının 341-ci hesabı 1 N-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən müəssisənin hesabat dövründə əldə etdiyi xalis mənfəət (zərər) üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatlar uçota alınır.

Misal. Hesabat ilinin sonunda mənfəət vergisi çıxıldıqdan sonra müəssisənin sərəncamında 50 000 manat bölüşdürülməmiş mənfəət qalmışdır.

N Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit Məbləğ
1 Hesabat ilinin sonunda xalis mənfəət formalaşır 801 "Ümumi mənfəət (zərər)" 341 "Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər)" 50 000


Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2024

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.