e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

701 Satışın maya dəyəri

701 saylı "Satışın maya dəyəri" hesabı satılmış malların, görülmüş işlərin və xidmətlərin maya dəyəri barədə məlumatları toplamaq üçün nəzərdə tutulub. Bu hesaba aşağıdakı subhesablar açıla bilər:

  • 701-1 Xammal;
  • 701-2 Təkrar satış məqsədilə saxlanılan mallar;
  • 701-3 İstehsal sahəsində çalışan işçilərin əmək haqqı xərcləri;
  • 701-4 İstehsal aktivlərinin amortizasiyası;
  • 701-5 Satışın digər maya dəyəri xərcləri

Maya dəyəri - malların istehsalı, xidmətlərin və işlərin görülməsinə sərf edilən xərclərdir.

Satışın maya dəyəri - mühasibat hesabatlarında (Mənfəət və zərər haqqında hesabatda) vacib göstəricilərdən birisidir. Satışdan olan gəlir (601-ci hesab) çıxılsın satışın maya dəyəri (701-ci hesab) bərabərdir Ümumi mənfəətə(zərərə) (801-ci hesab).

"Satışın maya dəyəri" (701-ci hesabda) hesabında 601-ci hesabda "Gəlir" hesabında tanınan satılmış malların maya dəyəri tanınır.

Satılmış malların (görülmüş işlərin, xidmətlərin) maya dəyəri 701-ci "Satışın maya dəyəri" hesabının debetinə yazılır.

N Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit Məbləğ
1 Satılan hazır məhsulun maya dəyəri silinir 701 "Satışın maya dəyəri" 204 "Hazır məhsul" -
2 Görülmüş işlərin, göstərilmiş xidmətlərin maya dəyəri silinir 701 "Satışın maya dəyəri" 202 "İstehsalat xərcləri" -
3 Satılmış malların maya dəyəri silinir 701 "Satışın maya dəyəri" 205 "Mallar" -
4 Satılmış mallara aid kommersiya xərcləri silinir 701 "Satışın maya dəyəri" 711 "Kommersiya xərcləri" -

Hər ayın sonunda 701-ci hesabın debeti üzrə dövriyyə 601-ci hesabın kredit dövriyyəsi ilə müqaisə edilir, və ay üzrə mənfəət (zərər) hesablanır.

Yazı sonuncu dəfə 2018-08-16 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.