e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

204 Hazır məhsul

Hesablar Planının 204-cü hesabında müəssisənin ehtiyatlarını təşkil edən və artıq satış məqsədi üçün nəzərdə tutulan hazır məhsulun uçotu aparılır. 8 N-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına uyğun olaraq, hazır məhsulun dəyəri onun istehsalı ilə müəyyən edilmiş bütün istehsal məsrəfləri (birbaşa və dolayı məsrəfləri daxil olmaqla) əhatə edir. 6 N-li Milli Mühasibat Uçotu Standartına əsasən satılmış hazır məhsullar satıcının mülkiyyətində olmadığı və onun tərəfindən nəzarət edilmədiyi üçün materıal ehtiyatlarına aid olunmur.

Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.