e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

207 Digər ehtiyatlar

207 "Digər ehtiyatlar" hesabında 20-ci ehtiyatlar maddəsində olan hesablara daxil edilməyən sair ehtiyatların hərəkəti uçota alınır.

Digər ehtiyatlar alındıqda 207 "Digər ehtiyatlar" hesabın müvafiq subhesablarının debeti 531 "Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları", 538 "Digər qısamüddətli kreditor borcları" hesabların müvafiq subhesablarının krediti üzrə mühasibat yazılışı verilir.

Digər ehtiyatların silinməsi 202 "İstehsalat xərcləri" və müvafiq hesabların debeti və 207 "Digər ehtiyatlar" hesabların müvafiq subhesablarının kreditində əks etdirilir.

Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2024

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.