e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

335 Digər ehtiyatlar

Hesablar planının 335-ci hesabı müəssisənin öz istəyi ilə yaradılan sair ehtiyatlar üzrə ümumiləşdirilmiş məlumatları əks etdirir. Belə ehtiyatlar, onların təyinatı, yaranması və istifadəsindən asılı olaraq, bölüşdürülməsi mümkün olan və ya mümkün olmayan komponentlərə aid edilə bilər.

Digər ehtiyat kapitalına köçürmələr 335 "Digər ehtiyatlar" hesabının kreditində və ehtiyat mənbəyi olan müvafiq hesabların debetində əks olunur.

Digər ehtiyatların istifadəsi 335 "Digər ehtiyatlar" hesabının debetində və ehtiyatlardan istifadə üzrə müvafiq hesabların kreditində əks olunur.

Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2024

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.