e - MÜHASİB.AZ

Məlumat bazaları üzrə axtarış

431 Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları

Hesablar planının 431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" hesabında təchiz olunmuş mallara görə malsatanlara və ya xidmətlərin göstərilməsinə görə podratçılara hesabat tarixindən sonra 12 aydan artıq dövrü əhatə edən müddət ərzində ödənilməli olan kreditor borclar uçota alınır.

431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" hesabının krediti faktiki daxil olmuş mal-material qiymətlilərinin, qəbul edilmiş işlərin və istifadə olunmuş xidmətlərin dəyəri qədər bu qiymətliləri və müvafiq məsrəfləri uçota alan hesabların debeti ilə müxabirləşir. Bu müxabirləşmə malsatan və podratçılara alınan malları və işlərə görə ödənişin uzunmüddətli və ya 12 aydan artıq olduğu zaman edilir.

Malsatan və podratçılara uzunmüddətli borcların ödənişi 431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" hesabının debeti və pul hesablarının krediti üzrə əks olunur.

Misal. Müəssisə "Təchizatçı" MMC müəssisəsindən 23 600 manat (ƏDV daxil) dəyərində mallar alıb. Müqavilə şərtlərinə görə malların dəyəri 2 il ərzində "Təchizatçı" MMC-yə ödəniləcək

N Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit Məbləğ
1 Malların alınması 205 "Mallar" 431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" 20 000
2 Alınan malların ƏDV-si . 241 "Əvəzləşdirilən ƏDV" 431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" 3 600
3 Cari illin borcu. 431 "Malsatan və podratçılara uzunmüddətli kreditor borcları" 531 "Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları" 11 800
4 Cari borcun ödənilməsi - əsas məbləğ. 531 "Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları" 223 "Bank hesablaşma hesabları" 10 000
5 Cari borcun ödənilməsi - ƏDV. 531 "Malsatan və podratçılara qısamüddətli kreditor borcları" 226 "ƏDV sub-uçot hesabı" 1 800


Yazı sonuncu dəfə 0000-00-00 tarixində yenilənib.


Mesaj
Şərh Göndər

E-MUHASIB.AZ, Bütün hüquqlar qorunur © 2023

Saytdakı materiallardan istifadə yalnız sayt rəhbərinin yazılı icazəsi ilə mümkündür.